OK

Få et kvalificeret el-eftersyn

Siden 1. maj 2012 har det været lovpligtigt at få lavet et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring.

Et el-eftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Der er fokus på fejl, der kan udgøre en risiko på både kortere eller længere sigt.

Vi udfører el-eftersyn i huse, ejerlejligheder og andelsboliger. I andelsboliger er eftersynet dog knapt så omfattende, så her kalder man det et el-tjek. Bemærk, at el-eftersyn og el-tjek kun må udføres af autoriserede el-installatører.

Få et uforpligtende tilbud
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller din email Skriv venligst et telefonnummer eller din email

El-eftersyn giver vished

Et el-eftersyn sørger for, at begge parter i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes sikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Aisen-el, sikrer du, at el-eftersynet udføres af en kvalificeret og erfaren fagspecialist.

Vi gennemgår huset eller lejligheden systematisk og afdækker blandt andet funktionsfejl og eventuelle ulovlige installationer. Aisen-el er autoriseret el-installatør og medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Udbedring af ulovlige el-installationer

Hvis el-eftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, giver vi gerne et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene. Alle vores medarbejdere er veluddannede, topprofessionelle og altid parate til at yde den bedste service.

Vi kan kontaktes på telefon nr. 35 37 69 90 eller mail info@aisen-el.dk.