Få et kvalificeret eleftersyn
Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede el-installatører.

Et eleftersyn sikrer, at begge parter i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Aisen-el til at udføre dit eleftersyn er du sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Aisen-el er en autoriseret el-installatør, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan vi desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Kontakt os for yderligere information

Du kan læse mere om eleftersyn her.